Главная    Новости    Продукция    Для акционеров    О нас    Контакты    


Позачергові збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ФАБРИКА ДІАГРАМНИХ ПАПЕРІВ”
(код ЄДРПОУ 02424856,  місцезнаходження: 28000,  Кіровоградська обл,  м. Олександрія, пр. Будівельників, 40) повідомляє, що на вимогу акціонера який володіє більш 10 % акцій товариства відбудуться  позачергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства “Олександрійська фабрика діаграмних паперів” 24 грудня 2013 року за адресою Кіровоградська обл., м. Олександрія  пр. Будівельників, 40, актовий зал о 11.00 годині.

    Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули на збори відбудеться  з 9 години до 10 год 30 хвилин, за місцем проведення зборів. Для участі у зборах та реєстрації акціонерам необхідно мати    паспорт, або інший офіційний документ, що посвідчує особу, для представників акціонерів – довіреність на право участі у позачергових зборах акціонерів, оформлена згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу. Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, що стосуються питань  включених до  порядку денного та надати свої пропозиції в робочі дні  з 10-00 год. до 12-00 год.  за адресою: Кіровоградська обл.,  м. Олександрія,  пр.Будівельників, 40,  8 поверх каб. 3  тел. ( 052-35 ) 4-09-87.
    Відповідальна особа за порядок ознайомлення  акціонерів з  документами  В.О.Голови Правління Павленков Ю.О.
    Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: на 24 - годину 19 грудня 2013 року.

Порядок денний:

1. Вибори  Голови зборів, секретаря та лічильної комісії.
2. Припинення  повноважень Голови та членів Правління Товариства.
3. Обрання Голови Правління.
4. Припинення  повноважень Голови та членів Наглядової Ради.
5. Обрання  Голови та членів Наглядової Ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів з обраними  особами. Визначення особи, яка уповноважується на підписання цих  договорів.
6. Припинення повноважень  Ревізійної комісії.
7. Обрання Ревізійної комісії.
8. Про визначення характеру значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «ОФДП» протягом не  більше як одного року з дати прийняття такого рішення, розміру їх граничної вартості, попереднє  схвалення цих  значних правочинів, надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

 

Наглядова Рада